Trung tuần tháng 11 năm ngoái

thức, nông dân, viên chức cùng nhiều tầng lớp khác tham gia. Mới năm ngoái đây thôi, trong cuộc bầu cử Quốc hội, Đảng Công nhân thống nhất Ba Lan cầm quyền mất rất nhiều phiếu bầu. Gần như toàn bộ ứng cử viên của Công đoàn Đoàn kết đều trúng cử, và Mađôveski, một trong những thủ lĩnh của Công đoàn Đoàn kết trở thành thủ tướng. Đến đầu năm nay, tháng 1-1990, Đảng Công nhân thống nhất Ba Lan chấm dứt hoạt động. Quốc hội tuyên bố đổi tên nước thành Cộng hoà Ba Lan.

Còn ở Tiệp Khắc, kịch bản diễn ra cũng chẳng khác mấy các nước trên. Trung tuần tháng 11 năm ngoái, từ một cuộc biểu tình của sinh viên để tưởng niệm những nạn nhân bị Đức Quốc xã sát hại 50 năm trước, đã biến thành cuộc biểu tình chống chính phủ hiện hành. Các cuộc biểu tình trong gần một tháng trời sau đó vẫn tiếp tục diễn ra với yêu sách đòi tự do Các mẫu váy đẹp dân chủ, đòi lật đổ chính phủ, Trong những ngày này tổ chức Diễn đàn Nhân dân, mà trong đó nhà văn Haven và Nhóm 77 đóng vai trò chủ chốt, được thành lập. Phong trào phản kháng của nhân dân vẫn tiếp tục dâng cao đã gây nên khủng hoảng toàn diện trong xã hội, đầu tháng 12 Quốc hội Tiệp Khắc tuyên bố xoá bỏ điều 4 của Hiến pháp xác định vai trò lãnh đạo độc quyền của Đảng Cộng sản Tiệp Khắc đối với đất nước. Ngay sau đó Huxăc từ chức tổng thống. Cuộc tổng tuyển cử tự do cuối năm đã bầu Haven làm tổng thống và Đupxêch, lãnh tụ trong cuộc nổi dậy mùa xuân 1968, làm chủ tịch Quốc Hội. Và rồi đầu năm nay, vào tháng1-1990, Tiệp Khắc đổi tên thành Cộng hòa Séc. 

Bài viết bạn đang xem trong chuyên mục Tổng hợp tại website http://xemaytrungquoc.net