Tâm lí ham hư vinh cũng có quan hệ với khuynh hướng “kịch hoá” nhân cách

Hư vinh không giống với lòng quyết tâm, lòng quyết tâm là một kiểu cạnh tranh giữa ý thức và hành vi, đó là tâm trạng mong muốn đạt được công danh thông qua sự làm việc và lao động chắc mua hàng taobao chắn. Đó chính là ý thức và hành vi lành mạnh mà xã hội hiện đại đang khuyến khích. Trong khi đó hư vinh lại là nhờ vào những thủ đoạn khoe khoang, ưa thể hiện, giở trò không chính trực hòng đạt được vinh quang và địa vị. Những kẻ quá ham hư vinh luôn là người bộp chộp, hào nhoáng bề ngoài, loại người này luôn so sánh, tính toán về vật chất, trong giao tiếp xã hội thì ưa khoe mẽ, về nhân cách thì tự phụ, trong học tập thì không chịu đặt hàng taobao khó.

Hơn 50 năm trước, trong “Nước ta dân ta”, tác giả Lâm Ngữ Đường cho rằng ba nữ thần thống trị Trung Quốc chính là Bộ mặt, Vận mệnh và Ơn huệ. Coi trọng bộ mặt là một kiểu tâm lí mang tính dân tộc tồn tại phổ biến trong xã hội Trung Quốc, theo đuổi quan niệm về hình thức bề ngoài phản ánh tình cảm và nhu cầu về lòng tự tôn và sự mua alibaba tôn trọng của con người Trung Quốc, mất mặt đồng nghĩa với khả năng phủ định chính mình đó là điều mà không bao giờ chấp nhận được do đó mà có những người vì không muốn mất mặt mà cố gắng thể hiện mình bằng cách phóng đại khả năng của mình.

Tâm lí ham hư vinh cũng có quan hệ với khuynh hướng “kịch hoá” nhân cách. Quá một nửa số người ham hư vinh có phản ứng kịch liệt đối với những tình cảm sâu sắc, thiên về hình thức bề ngoài, dễ yêu và hay làm ra vẻ, giả vờ giả vịt và thiếu đi sự chân thực trong tình cảm, đối xử với người khác hay làm việc 

Bạn có thể xem thêm bài viết trong mục Ô tô, xe máy tại website http://xemaytrungquoc.net