Chỉ có anh cán bộ thanh tra nhà nước là nói được một câu

– Có phải chúng ta định giá theo kiểu này không – Bẩy Xuyên ngắt lời – Người ...
    Load More