dam-dong-bat-dau-lang-lai-va-lao-thu-mot-lan-nua-chiem-linh-san-dau

Đám đông bắt đầu lắng lại và Lão Thử một lần nữa chiếm lĩnh sàn đấu.

Hạc tiếp tục nhìn qua ngưỡng cửa mở và thấy một người từ trong đường hầm sâu đi tới. Hắn mặc một chiếc áo ...
    Load More