Có lẽ sự can đảm là yếu tố quan trọng nhất

Trung thực: Các nhà hoạt động luôn nói thật. Họ rất chân thành. Họ không hy sinh ...
    Load More