Sự dịch chuyển của công nghiệp Nhật Bản

Để sản xuẫt chẩt bán dẫn cao cấp hơn nữa cần phải có các thiết bị chế tạo chất bán dẫn và cả một hệ thống dây chuyền. Đó là lĩnh vực có khả năng phát triển ở Nhật Bản trong thời gian tới đây. Nhóm sản phẩm đã có từ trước được chuyển dàn ra nước ngoài, còn chát bán dân cao cấp là nhóm phụ tùng tạo thành cốt lõi của các sản phẩm mới trong tương lai cùng với các thiết bị ché tạo chát bán dẫn đó xuat khau lao dong thì được giữ lại ở Nhật Bản.

Sự dịch chuyển của công nghiệp Nhật Bản

Một lĩnh vực khác nữa được giữ lại ở Nhật Bản và được col là có khả năng phát triển thành một ngành công nghiệp lớn trong tương lai, đó là nhóm sản phẩm được gọi là multimedia (đa phương tiện). Khái niệm sản phẩm multimedia có thể hiểu khái quát là một loại sản phẩm két hợp các chức năng của máy tính cá nhân, tivi và điện thoại. Với việc kết hợp này sẽ sản sinh ra các sản phẩm dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ và dịch vụ mới chưa từng có trước đây.

Sử dụng chức năng của máy tính cá nhân và chức năng của tivi để mở ra một thị trường rộng lớn hiện nay, đó là lĩnh vực trò chơi bằng máy tính. Hầu hết phàn cứng của thiết bị này đã được phát triển và ché tạo tại Nhật Bản. vè phàn cứng Nhật Bản rát mạnh. Các nhà sản xuất phần mèm trò chơi của Nhật Bản cũng xuát sầc không kém. Chương trình của các trò chơi đầy ly kỳ, có trò chơi trí tuệ càn đễn tri thức lịch sử và khả năng quan sát đang tràn ngập thị Có nên du học Nhật Bản trường thế giới. Nhật Bản đang tạo dựng vị trí vững chắc của một nước sản xuắt phàn mềm trò chơi.

Nhu càu về CD-ROM, phương tiện ghi các phàn mèm trò chơi để bán đang tăng lên và sản xuất đĩa CD-ROM cũng là lĩnh vực mà Nhật Bản đang dẫn đàu thễ giới. CD-ROM đã bát đàu được sử dụng làm phương tiện để ghi phàn mèm máy tính chứ không chỉ còn là phần mèm trò chơi. Sản xuất CD-ROM thực sự đang bước vào thời kỳ phát triển nhảy vọt thành một ngành công nghiệp. Một phàn loại sản phẩm này đã được chuyển sang sản xuất ở khu vực châu Á, nhưng các sản phẩm liên quan đến multlmedla vẫn là một lĩnh vực có khả năng ngăn chặn được tình trạng trổng rông của nèn công nghiệp Nhật Bản.

Nội dung bạn đang xem còn rất nhiều trong chuyên mục Giáo dục, nếu bạn quan tâm nhiều chủ đề hơn vui lòng truy cập http://xemaytrungquoc.net