Nhà quản lý hiệu quả là người nhận thức rõ sự cần thiết phải xây dựng

Nhà quản lý hiệu quả đạt được mọi mục tiêu trên bằng cách điều hành tổ chức của mình như thể đó là một thực thể riêng biệt, tách biệt nhưng vẫn phục vụ mục đích và chiến lược của cấp tổ chức cao hơn bằng cách xác định vai trò của tổ chức mình trong việc hoàn thành xuất sắc những mục tiêu chung bằng sức thuyết phục.

Bí quyết thành công của Nhà quản lý hiệu quả chính là sức thuyết phục. Thuyết phục mọi người rằng cuộc sống của họ có giá trị. Thuyết phục mọi người rằng  những công việc họ chung sức thực hiện rất có ý nghĩa và quan trọng. Thuyết phục mọi người trong tổ chức đều hiểu, đồng thuận, và quyết tâm thực hiện mục tiêu đề ra. Sức thuyết phục còn thể hiện ở chỗ khi họ đưa ra quyết định thì đó được coi như một lời cam kết, rằng họ sẽ “rời non lấp bể” để thực vinhomes lieu giai hiện bằng được nó.

Nhà quản lý hiệu quả là người nhận thức rõ sự khác biệt sâu sắc giữa tạo lập một doanh nghiệp hiệu quả với việc chỉ có một mình Nhà quản lý làm việc hiệu quả.

Nhà quản lý hiệu quả là người nhận thức rõ sự cần thiết phải xây dựng một lối tư duy Doanh nhân, không chỉ để phát triển doanh nghiệp mà còn vì đời sống của của các nhân viên.

Nhà quản lý hiệu quả là người nhận thức rõ sự khác biệt sâu sắc mà hệ thống quản lý tốt có thể đem lại cho tổ chức, tương phản với những phương pháp đề cao cá nhân, dựa theo ý chí chủ quan mà các Nhà quản lý vẫn quen sử dụng. 

Bài viết trong chuyên mục Chứng khoán được cập nhập hàng tuần, để tham khảo thêm thông tin vui lòng truy cập http://xemaytrungquoc.net