Đối phó với tình huống đem con bỏ chợ khi xảy ra bất lợi

Có bao giờ bạn nếm mùi một hoặc nhiều tình huống dưới đây ở sở làm chưa? Bạn đồng cùng nhau thực hiện một dự án – thậm chí bạn có sự cam kết bằng văn bản của người này – nhưng giờ đây anh ta không thèm trả lời thư điện tử của bạn. Bạn không còn được đếm xỉa tới nữa. Bạn thường liên lạc nhau một cách thường xuyên thế nhưng giờ đây bạn không thể nhớ lần cuối cùng bạn nhận được tin của một người nào đó là http://duhoctructuyen.vn/ lúc nào. Bạn đã nhận được phân nửa tiền cọc lệ phí của công việc. Theo lẽ thì bạn phải nhận được phân nửa còn lại nhưng liên lạc giữa bạn và thân chủ chỉ còn có một chiều mặc dù người kia đã ngay từ đầu hăm hở chấp nhận công việc của bạn. 

Đối phó với tình huống đem con bỏ chợ khi xảy ra bất lợi

Bạn và đồng nghiệp của mình từng thân thiết với nhau nhưng lúc gần đây bạn nhận thấy sao lạnh nhạt quá. Trên đây chỉ là một vài thí dụ trong vô sô" Home page trường hợp mà tôi gọi là Đem Con Bỏ Chợ, một tình trạng râ"t ư là khó chịu trong kinh doanh đang ngày càng lan tràn. Thay vì đương đầu với vân đề thì người ta cuốn cờ tháo chạy. Thay vì chịu cùng nhau bàn bạc mặc dù sẽ có thể không thú vị gì thì liên lạc bị cắt đứt. Thay vì từ chối một người hoặc dự án thì bặt vô âm tín. (Thí dụ ở trên về việc rút lui phí cho công việc đã thỏa thuận sẽ được giải quyết ở Chiến Lược sô" 40 trong Chương 6.)

Điều gì khiến xảy ra việc rút lui giữa chừng và bạn phải làm gì Du hoc Nhat Ban đây? Bỏ qua nó sao? Đương đầu với nó được không? Liệu có thể đảo ngược tình thê" không? Bước đầu tiên là bạn phải tìm hiểu cho ra tại sao lại xảy ra việc rút lui đó. Có phải bên kia đang quá bận bịu không? Có điều gì không ổn đã xảy ra giữa bạn và bên kia không? Sau đây là một sô" lý do khiển việc rút lui xảy ra: Bạn đã ngâm quá lâu việc phúc đáp điện thoại hoặc thư điện tử của bên kia khiến giờ đây người ta, cô" ý hoặc vô tình, quyết định bắt bạn chờ. Bên kia đang quá bận bịu và không thể nào liên hệ với bạn ngay được (nhưng họ lại không biết cách nào để nói cho phải phép cho nên tránh bạn coi bộ là chọn lựa dễ hơn). Bên kia đã không nhận được điện thoại hoặc thư điện tử của bạn bởi vì đang đi nghỉ mát, không đang lo cho công việc đó, hoặc là vô tình xóa hay sót mâ"t lời nhắn của bạn. 

Bạn hiện không nằm trong tầm ngắm của bên kia. Bên kia đang ngập đầu với hàng trăm thư điện tử, hàng chục cuộc gọi phải giải quyết. Chỉ những vân đề liên lạc khẩn cấp hoặc ưu tiên mới được ghi nhận. Bạn đã làm cho bên kia tức giận và họ không biết cách nào bày tỏ cho bạn biết. Có lẽ là bạn muôn tránh đương đầu một cách tệ hại với tình trạng rút lui này bởi vì bạn đâu có thể “buộc” người ta thích giao dịch với bạn bằng cách gây áp lực lên họ hoặc dội bom họ bằng những cuộc gọi điện thoại hoặc thư điện tử. Dù sao chăng nữa chắc chắn là bạn có thể gia tăng động viên họ giao dịch với bạn. Sau đây là một sô" gợi ý giúp bạn đôi phó với việc rút lui của bên kia:

Bạn có thể xem thêm bài viết trong mục Chứng khoán tại website http://xemaytrungquoc.net