Đầu tôi đã hai thứ tóc rồi đây nè!

Chà chà… Thôi, đừng nói nữa. Đầu tôi đã hai thứ tóc rồi đây nè! Chị cũng phải biết, là vợ tôi còn trẻ, mà tôi thì già rồi, không lẽ chờ tới…

Thở dài, ngẫm nghĩ một lúc, chị Nữ bèn lật ngửa quyển sổ:

– Thôi được. Nếu đã nói vậy, xin anh ký vào đây một chữ.

– Sao lại ký. Cái gì trong đó? – Ông Chủ tịch ngạc nhiên trố mắt nhìn.

– Anh phải ký nhận là ngày hôm nay tôi có đến. Mà anh cũng phải xác nhận những lời lẽ của anh nữa chứ?

– Á à…

Ông Chủ tịch như người bước hẫng, lạnh cứng người. Và trong lúc chị Nữ ghi ghi chép chép, ông ta dòm chừng qua hai bên. May quá, không có ai ở gần. Ông lập tức xuống giọng:

– Nè thôi, Nữ… Mà ký tá làm cái gì. Chầm chậm để người ta còn vận động vợ con thông suốt…

Chị Nữ gấp quyển sổ lại:

– Đồng ý. Ba ngày nữa tôi lại!

Ba ngày sau chị Nữ tìm đến, lần này ngay trong phòng làm việc của ông Chủ tịch tại trụ sở Ủy ban. Vừa thấy mặt chị, ông Thanh Bình đã la lên:

– Người ta công việc ngập mặt đây nè, hơi đâu mà cù cưa với mấy bà. Về, về… hồi khác gặp!

Chị từ tốn ngồi xuống chiếc ghế đối diện:

– Bộ anh nói chơi! Thay mặt cho Ban chỉ đạo công tác kế hoạch hóa gia đình của thị xã, hôm nay tôi đến làm việc với anh. Sao, anh có tiếp tôi không?

Ông Chủ tịch buộc phải gạt mớ giấy tờ trước mặt sang bên, nén giọng:

– Nào… Bây giờ tôi xin hỏi lại bà: Vợ tôi không đặt, chớ như vợ anh Huỳnh, Chủ tịch thị xã, cũng không đặt, Condotel Beachfront Tran Phu thì bà nói sao? 

Xem thêm bài viết trong mục Giáo dục tại website http://xemaytrungquoc.net