Đặc điểm lao động của giám đốc doanh nghiệp

Giám đốc là một nghề. Lao động của giám đốc là ỉao động chất xám, lao động quản lý, lao động phức tạp và lao động sáng tạo. Nghề giám đốc đòi hỏi quy trình đào tạo hết sức khắt khe nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng về kiến thức khoa học công nghệ, kinh tế, quản lý, giao tiếp xã hội, ngoại ngữ. Lao động của giám đốc là lao động du hoc han quản lý kinh doanh mà trước hết là quản lý và sử dụng vốn. Người giám đốc không chỉ biết tạo vốn mà còn phải biết sử dụng hiệu quả vốn sản xuất kinh doanh.

Giám đốc cũng là một nghề

Vốn là thứ cần phải có đối với bất cứ một nhà kinh doanh nào. Vốn đó trang trải các khoản chi phí ban đầu phục vụ cho việc nghiên cứu thị trường, các lệ phí xin phép tạo lập doanh nghiệp… Vốn để mua sắm tài sản cố định, kể cả tài sản hữu hình (như xin học bổng du học hàn quốc có khó không đất đai, nhà xưởng, máy móc, thiết bị…) và tài sản vô hình (như mua bằng phát minh sáng chế, bản quyền, quyền được kinh doanh…) và vốn lưu động để mua vật tư, hàng hoá, trả công lao động…

Nhiệm vụ của giám đốc là phải xác định được số vốn cần thiết dể có biện pháp giải quyết và xử lý. Nếu vốn tự có không đủ thì Hồ sơ du học Nhật Bản phải tìm nguồn tài trợ. Để có nguồn tài trợ thì trước hết giám đốc phải tính toán và khẳng định dược một cách chắc chắn rằng, doanh nghiệp của mình khi hoạt dộng sẽ có lãi. Vì chỉ khi chứng minh được điều đó mới có thể tìm được người hùn vốn, người cho vay. Trong việc huy động và vay vốn, dù là của gia đình, anh em, họ hàng hay bạn bè cũng cần phải nhớ một điều, muốn bảo đảm được quyền độc lập của mình trong việc lãnh đạo, quản lý và chỉ huy sản xuất kinh doanh cần phải có kế hoạch thanh toán sớm các khoản nợ. 

Thực tế cho thấy, chừng nào chưa thoát khỏi cảnh “con nợ” thì chừng đó chưa thể thoát khỏi nguy cơ can thiệp của chủ nợ và do đó, vai trò quyết định của giám đốc còn bị chi phối của các chủ nợ. Khi phải huy động hoặc vay vốn, về nguyên tắc phải tính toán thận trọng, chính xác cần bao nhiêu, lúc nào, trong thời gian bao lâu. Nếu vay quá nhiều, quá lâu sẽ phải trả lãi nhiều ảnh hưởng đến lợi nhuận thu được nhưng ngược lại nếu vay quá ít không đủ vốn để hoạt động sẽ gây trở ngại cho sản xuất kinh doanh ngay khi vừa mới bắt đầu và như vậy, sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng, đến uy tín của doanh nhgiệp cũng như người chủ doanh nghiệp trong quan hệ với khách hàng.

 

Một giám đốc có khả năng như vậy sẽ có thể nhanh chóng xác định được kế hoạch cải tổ sản xuất của đơn vị mình nhằm đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh cao nhất.

Nội dung bạn đang xem còn rất nhiều trong chuyên mục Mẹ và Bé, nếu bạn quan tâm nhiều chủ đề hơn vui lòng truy cập http://xemaytrungquoc.net