Cái hang Pò

Cái hang Pò, sau khi Pháp chiếm được, chúng đã dùng bộc phá làm sập một phần hang. Chúng hòng chôn lấp các chiến sĩ dũng cảm của ta. Và chúng cũng muốn xóa đi cái ô nhục về sự thất bại của chúng. Chúng làm sao xóa được những chiến bán màn hình máy tính cũ công của những người anh hung ấy. Tổ qquốc đã ghi công ơn họ. Nhân nhân đời nhớ thương họ. Bởi có họ, mọi người mới có cuộc sống ấm no đầy đủ ngày nay. Có họ đất nước mới tồn tại vĩnh hằng. Bà con cũng không chịu khuất phục. Khi chúng đi, bà con cùng nhau đào bới, tìm cho đủ những chiến sĩ bất tử của họ. Bà con đưa các chiến sĩ anh hung về nơi yên nghỉ cuối cùng.

Còn về chuyện cái hòm kẽm đựng cao lương mỹ giày nam vnxk vị của Vua ấy. Tôi nghĩ cũng để cho nó về với quá khứ. Nếu có khai quật nên, người nào dùng nó cũng không tiện. Tôi sợ nhất là lại sản sinh ra tầng lớp vua quan mới. Lại hà khắc, nhũng nhiễu dân. Tôi ngậm ngùi chia tay nó như chia tay một quá khớ đau thương. Chẳng để làm gì những thứ xa sỉ ấy. Chẳng để làm gì, chẳng nên bảo vệ đầm bầu giá rẻ làm gì những hiện vật nói lên sự đau long mà chúng tôi đã phải mất những chiến sĩ dũng cảm bảo vệ nó…

Để cho bác Huy nói hết. Trần Việt mới kể lại toàn bộ những gì trong nhiều ngày qua đã truy tìm. Đó chính là gần một tạ vàng bác châu báu, kim cương mà toàn dân thành phố Hoa Huệ đóng góp cho kháng chiến, cho chính quyền Dân chủ Cộng hòa non trẻ. Đấy cũng là những tấm lòng của nhân dân. 

Bài viết trong chuyên mục Thời trang được cập nhập hàng tuần, để tham khảo thêm thông tin vui lòng truy cập http://xemaytrungquoc.net